DF har skylden for kommunale nedskæringer

Når Dorthe Ullemose fra Dansk Folkeparti giver flygtningene skylden for nedskæringerne i Svendborg Kommune, er det både usmageligt og en værre gang vrøvl.

Realiteten er, at regeringen og støttepartiet Dansk Folkeparti dikterer de årlige nedskæringer i kommunerne. Udgifterne til overførselsindkomst belaster ikke kommunernes økonomi samlet set, da staten giver budgetgaranti. Det, som direkte styrer kommunernes økonomi til vores velfærd, er servicerammen, som kommunernes økonomi er stramt bundet til. Stiger kommunernes skatteindtægter, så nedsætter staten tilsvarende statens bloktilskud, og kommunerne må slet ikke bruge flere penge end servicerammen.

Servicerammen har siden 2010 ikke fulgt med befolkningsudviklingen. Der er stigende befolkningstal, der bliver flere ældre, og i disse år, også flere børn. På trods af dette, har regeringen, bakket op af Dansk Folkeparti, fastholdt ikke at regulere kommunernes serviceramme, så den følger med de stigende udgifter.

Svendborg Kommune skal årligt tilføres ekstra 25 millioner kroner for at følge med udviklingen. Det er ikke sket, og Dansk Folkeparti har hvert år stemt for regeringens aftaler med Kommunernes Landsforening. Det er hovedårsagen til kommunernes stramme økonomi, og Dorthe Ullemose har selv givet kommunerne kniven – sparekniven. Nu kunne man argumentere med, at det jo er det stigende antal ældre, som skal have skylden. Men det er lige så forvrøvlet som at give flygtningene skylden. Hovedårsagen til at indvandrere, flygtninge og deres efterkommere angiveligt skulle give et underskud er, at denne befolkningsgruppe, for hovedpartens vedkommende, er børn og unge. Børn og unge er naturligvis en udgift i kommunerne – men trods alt en forudsætning for fremtiden.

Der er råd til velfærden, hvis samfundets rigeste ikke skal have skattelettelser eller kan slippe afsted med at hive milliarder op af statskassen.