Jesper Kiel

Mit navn er Jesper Kiel. Jeg er 52 år og bor med min familie Svendborg, hvor jeg også har siddet i byrådet i gennem 13 år.

Til dagligt arbejder jeg med kommunal organisering i Enhedslisten og er tidligere internetudvikler og oprindeligt udlært maskinarbejder på Svendborg Værft.

 

 

 

Børnene i børnehaven, eleverne i folkeskolen og de ældre på plejecentret er gang på gang blevet ramt af nedskæringer i de fynske kommuner. Vi skal have gjort op med udsultningen af velfærden, og der er råd, hvis vi dropper skattelettelser til de rigeste.

Vi ved, at sprøjtegifte forurener naturen og siver ned i grundvandet. Så vi skal naturligvis stoppe det, udfase sprøjtegiftene og omlægge til økologi. Vi ved, at klimaet går amok, hvis vi lader stå til. Vi kan teknisk og økonomisk skifte fra fossile brændsler til sol og vind. Det kræver kun politisk vilje.

Mine mærkesager:  

  • Større lighed. Derfor skal tandlæge og psykologhjælp være en del af det gratis sundhedsvæsen.
  • Vi skal have bedre og billigere kollektiv trafik. Svendborgbanen skal forbedres, og vi have gang i det nye togspor over Vestfyn.
  • Syge og ledige skal hjælpes – ikke jages.

Følg mig på Facebook